ලියාපදිංචිය

අලුත් ලිපි පිළිබඳව email මාර්ගයෙන් දැනුවත් වීම සඳහා ඔබගේ email ලිපිනය ඇතුලත් කර ලියාපදිංචි වන්න.

ඔබගේ ගැටළු

පාඨක ඔබගේ සෞඛ්‍ය ගැටළු වලට පිළිතුරු සැපයීමට අපගේ වෛද්‍ය මණ්ඩලය සුදානමින් සිටී. එම ගැටළු doctoroncall@saukya.lk යන අපගේ වෙබ් විද්‍යුත් ලිපිනයට හෝ "සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන සංගමය(SHRI), අංක 380/7, සරණ මාවත, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07 යන ස්ථානයේ පිහිටුවා ඇති අපගේ කාර්යාලය වෙත තැපෑලෙන් හෝ එවිය හැකිය.
1. අදාළ පිළිතුරු ඔබ හට පෞද්ගලිකව තැපෑලෙන් එවිය නොහැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එහෙත් ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල (e mail address) සදහන් කර ඇත්නම් එම පිළිතුර ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට ලබා දීමේ හැකියාව පවතී.
2. ඔබගේ ගැටළු වලට ලබා දෙන පිළිතුරු අනෙකුත් පාඨකයන් ගේද දැනගැනීම වැදගත් අවස්ථා වන්හිදී පමණක් ඒවා ඔබගේ අනන්‍යතාවය හෙලිනොවන පරිදි ඒවා මෙම වෙබ් අඩවියේ පලකෙරෙනු ඇත.

පැරණි ලිපි
ලිපි වර්ගීකරණය
Polls

අපගේ වෙබ් අඩවිය

View Results

Loading ... Loading ...